TERMO TERAPIJA - HIPERTERMIJA

Termoterapija u lečenju raka


Hipertermija se obično definiše kao telesna temperatura koja je viša od normalne.Visoka telesna temperatura često je uzrokovane bolestima, kao što su groznica ili toplotni udar.Ali hipertermija se takođe može odnositi i na lečenje toplotom (termoterapiju). To je pažljivo kontrolisana upotreba toplote u medicinske svrhe.U ovom tekstu ćemo se usredsrediti na to kako se toplota koristi za lečenje raka.
Kada su ćelije u telu izložene temperaturi višoj od normalne, u njima se dešavaju promene.Ove promene mogu dovesti do toga da ćelije mogu biti podložnije drugim lekarskim tretmanima, kao što su terapija zračenjem ili hemoterapija.Vrlo visoke temperature mogu direktno ubijati ćelije raka (toplotna ablacija), ali mogu takođe naškoditii ili ubiti i normalne ćelije i tkiva. Zbog toga se hipertermija mora pažljivo kontrolisati i to bi trebalo da rade lekari koji su iskusni u njenom korištenju.
Postojeći instrumenti mogu precizno isporučiti potrebnu količinu toplote, a hipertermija se koristi (ili proučava za upotrebu) protiv mnogih vrsta raka.
Kako se termoterapija koristi u lečenju raka
Lečenje može biti lokalno, regionalno ili termoterapija celog tela, u zavisnosti od obima područja koje se leči.


Lokalna termoterapija
Lokalna termoterapija se koristi za zagrevanje malog područja kao što je tumor.Vrlo visoke temperature se koriste za ubijanje ćelija raka i uništavanje okolnih krvnih sudova. U stvari, one»kuvaju« područje koje je izloženo toploti.I što se tiče ovog »kuvanja«, što je veća temperatura a izlaganje duže, to je veći učinak koji se vidi unutar tkiva. Toplotna ablacija obuhvata tretmane kod kojih vrlo visoke temperature uzrokuju nepovratne oštećenja ćelija, dok manji porast temperature uzrokuje blagu hipertermiju.Radio talasi, mikrotalasi, ultrazvučni talasi, kao i drugi oblici energije mogu se koristiti za zagrevanje određenih područja.Kada se koristi ultrazvuk, ta tehnika se zove ultrazvuk usmeren na visok intenzitet, ili HIFU, koji se ponekad naziva i samo fokusirani ultrazvuk.
Toplota se može primeniti na različite načine:
•    Talasi visoke energije usmereni su na tumor koji se nalazi u blizini površine tela iz mašine koja se nalazi izvan tela.
•    Tanka igla ili sonda stavlja se direktno u tumor. Vrh sonde oslobađa energiju koja zagreva tkivo oko nje.
Radiofrekventna ablacija (RFA): Ovo je verovatno najčešće korištena vrsta toplotne ablacije.RFA koristi radio-talase visoke energije za lečenje.Tanka, igličasta sonda umetnuta je u tumor na kratko, obično u periodu od oko 10 do 30 minuta.Sonda se sprovodi do određenog mesta pomoću ultrazvuka, MRI ili CT skeniranja.Vrh sonde ispušta visokofrekventnu struju koja stvara vrlo visoku toplotu i uništava ćelije unutar određenog područja.Mrtve ćelije se ne uklanjaju, već postaju ožiljci i skupljaju se tokom vremena.
RFA se najčešće koristi za lečenje tumora koji se ne mogu ukloniti hirurškim zahvatom ili kod pacijenata koji ne mogu proći kroz stres uzrokovan operacijom. Obično se realizuje kao izvanbolničko lečenje.RFA se može ponoviti kod tumora koji se ponovo pojavljuju ili počinju da rastu. Takođe se može upotrebiti i sa drugim tretmanima kao što su hirurški, radijacijska terapija, hemoterapija, terapija jetrene arterije infuzijom, alkoholna ablacija  ili hemoterapija.
RFA se može koristiti za lečenje tumora veličine do oko 5 cm. Najčešće se koristi za lečenje tumora u jetri, bubrezima i plućima, a proučavaju je i za upotrebu na drugim delovima tela. Dugoročni rezultati nakon lečenja RFA još nisu poznati, ali rani rezultati su ohrabrujući.

Regionalna termoterapija


Kod regionalne termoterapije greje se deo tela, kao što je organ, ud, ili telesna šupljina (šuplji prostor unutar tela). Temperatura nije dovoljno visoka da direktno uništi ćelije raka. Obično se kombinuje sa hemoterapijom ili terapijom zračenjem.
U jednom pristupu, nazvanom regionalna perfuzija ili perfuzija izolacije, snabdevanje određenog dela tela krvlju odvojeno je od ostale cirkulacije. Krv iz tog dela tela se pumpa u uređaj za zagrevanje, a zatim se pumpa nazad u to područje da ga zagreje.I hemoterapija se može istovremeno ubrizgavati. Ova tehnika se proučava kao tretman za određene vrste raka u rukama ili nogama, kao što su sarkomi i melanomi.
Druga tehnika za primenu hipertermije može se koristiti zajedno sa operacijom za lečenje raka u peritoneumu (prostor u telu koji sadrži creva i druge probavne organe).Za vreme operacije, zagrejani hemoterapijski lekovi cirkulišu kroz peritonealnu šupljinu.To se naziva kontinuirana hipertermička peritonealna perfuzija (CHPP), takođe poznata i kao hipertermička intraperitonealna hemoterapija (HIPEC).U nekim studijama ovaj postupak se činio korisnim u lečenju određenih vrsta raka, ali još uvek nije jasno da li je bolji od drugih vrsta lečenja.
Još jedna od tehnika regionalne termoterapije je termoterapija dubokog tkiva. Ovaj tretman koristi uređaje koji se postavljaju na površinu organa ili telesne šupljine i proizvode energetske talase visoke energije usmerene na određeno područje. Ovi uređaji proizvode radiofrekvencijsku ili mikrotalasnu energiju za zagrevanje područja koje se leči.


Termoterapija celog tela


Grejanje celog tela se proučava kao način da se dejstvo hemoterapije poboljša kod lečenja raka koji se širi (metastatski rak).Temperatura tela se može povećati korištenjem pokrivača za zagrevanje, uranjanjem u toplu vodu (stavljanje bolesnika u toplu vodu) ili termalnim komorama (nalik velikim inkubatorima).Ljudi kod kojih se primenjuje termoterapija celog telu ponekad dobijaju sedative (lek koji im omogućava da se osećaju mirno i pospano) ili čak i laganu anesteziju.
Telesna temperatura osobe može se podići kao da ima groznicu, koja se ponekad naziva hipertermija celog tela.Istraživanja pokazuju da to može uzrokovati da neke imunološke ćelije postanu aktivnije u narednih nekoliko sati, kao i dau krvipodiže nivo jedinjenja koja uništavaju ćelije.Neki istraživači koriste višu telesnu temperaturu, oko 107 ° F, u kratkom vremenskom razdoblju. Druge studije proučavaju termoterapiju i hemoterapiju, zajedno s drugim tretmanima koji su kreirani za podsticanje imunološkog sistema neke osobe da joj pomognu u borbi protiv raka.


Za i protiv termoterapije
Moguće prateće (neželjene) pojave kod termoterapije zavise od tehnike koja se koristi kao i dela tela koji se leči. Većina pratećih pojava ne traje dugo, ali neke mogu biti ozbiljne.


Lokalna termoterapija


Lokalna termoterapija, kao što je RFA, može da uništi tumore i bez operacije.Naučnici se slažu da najbolje deluje kada se područje koje se leči zadržava unutar tačno određenog temperaturnog područja tokom određenog vremenskog razdoblja. Ali to nije uvek lako učiniti.Trenutno je teško tačno izmeriti temperaturu unutar tumora. A i održavanje nekog područja na jednakoj temperaturi, a da se pri tome ne utiče na lokalna tkiva, može biti komplikovano.Još bi dodali da sva telesna tkiva ne reaguju jednako na toplotu - neka su osetljivija od drugih. Na primer, mozak je vrlo osetljiv na toplotu, čak i na niže temperature koje se koriste u termoterapiji celog tela.
Lekari pronalaze sve bolje načine praćenja temperature na mestu lečenja. Mali toplomeri na krajevima sondi mogu se postaviti u područja koja se leče kako bi se uverili da temperatura ostaje u okviru željenog raspona. Snimanje pomoću magnetne rezonance (MRI) noviji je način praćenja temperature bez postavljanja sondi.
Prateći efektilokalne termoterapije


Lokalna termoterapija može uzrokovati bolove na tom mestu, infekcije, krvarenja, krvne ugruške, oticanje, opekotine, plikove i oštećenja kože, mišića i živaca u blizini područja koje se leči.


Regionalnai termoterapija celog tela


Glavna prednost regionalne, kao i termoterapije celog tela, je činjenica da potpomaže druge načine lečenja raka. Zagrevanje ćelija raka na temperaturu iznad normalne omogućava njihovo lakše uništavanje pomoću zračenja i određenih hemoterapijskih lekova. Ali pažljiva kontrola temperature je obavezna sa bilo kojom vrstom termoterapije.
Neželjene pojave regionalne i termoterapije celog tela
Prateće pojave zavise od toga koji se deo tela tretira i koliko se visoko temperatura podiže. Termoterapija celog tela kao i regionalna termoterapija mogu uzrokovati mučninu, povraćanje i proliv. Ozbiljnije, iako rijetke prateće pojave mogu uključivati probleme sa srcem, krvnim sudovima i drugim važnim organima.
Budući da se regionalna i termoterapija celog tela često kombinuju s drugim načinima lečenja raka kao što su hemoterapija i zračenje, prateće pojave ovih tretmana mogu se videti odmah ili kasnije.
Iskustvo, poboljšana tehnologija i usavršavanje u korištenju termoterapije, smanjili su broj neželjenih efekata. U većini slučajeva, problemi koje ljudi imaju sa termoterapijom nisu ozbiljni.
Budućnost termoterapije
Termoterapija je način za poboljšavanje lečenja raka koji obećava, ali je u ovom trenutku je uglavnom još eksperimentalna tehnika. Ona zahteva posebnu opremu, kao i lekare i medicinsku ekipu koji su vešti u njenoj primeni. Zbog toga se ne nudi u svim centrima za lečenje raka.
Mnoga klinička ispitivanja termoterapije se izvode radi boljeg razumevanja i poboljšavanja ove tehnike. Istraživači i dalje istražuju kako se termoterapija najbolje koristi uz ostale tretmane za lečenje raka kako bi se poboljšao ishod lečenja.
Istraživanja takođe traže način kako stići do organa koji se nalaze dublje i drugih mesta koja se u ovom trenutku ne mogu lečiti termoterapijom. Trenutne studije razmatraju kako bi se moglo raditi na lečenju mnogih vrsta raka, uključujući i sledeće vrste:
•    Mokraćne bešike
•    Dojke
•    Cerviksa
•    Endometrija
•    Glave i vrata
•    Jednjaka
•    Bubrega
•    Jetre
•    Pluća
•    Leukemije
•    Melanoma
•    Neuroblastoma
•    Jajnika
•    Pankreasa
•    Prostate
•    Sarkoma (raka mekog tkiva)
•    Tiroide

 

 

Evolucija i prednosti savremene terapije toplotom 
Od antičke Grčke do japanske i evropske hipertermičke onkologije.

Termoterapija, takođe poznata i kao toplotna terapija ili termalna terapija, dokazano se bori protiv i uklanja bolesti; datira mnogo vekova unazad, sve do starih Grka, Rimljana i Egipćana, kao i do drevnih civilizacija u Indiji, Kini i Skandinaviji.

Toplotna terapija se brzo razvijala od kako je nastala u tim davnim vremenima. Izvorno su korištene topla voda, para, zagrejane lopatice i toksini.Savremena termoterapija sada koristi usmerenu infracrvenu (FIR) toplotu.Far Infrared medicinski uređaj proizvodi toplotnu energiju koja se zrači direktno ka telu, a razmak između njega i područja tela koja se cilja je veoma mali-jer sve više gubi na intenzitetu što senalazi dalje od tela.Toplota putuje pravolinijski i uglavnom prodire do dubine od 2-2 1/2 inča (5-6.35 cm) i predstavlja apsolutno sigurnu i prirodnu terapiju bez pratećih pojava.

Iako je već vekovima poznato da toplota pomaže telu u borbi protiv, kao i u uklanjanju bolesti - uključujući i maligne ćelijske aktivnosti - nažalost se može reči da u Americi entuzijazam u savremenom istraživanju borbe protiv raka,  vezanom za ovu prirodnu metodu isceljivanja, je dosad bio slab i sporadičan.Alternativne zdravstvena zajednica i inovativni termoterapijski onkolozi su bili ti koji su omogućili pristup ovom načinu lečenja bolesnicima širom sveta, a posebno u zemljama kao što su Nemačka u Evropi i Japan u Aziji.
Termoterapija se često kombinuje sa uobičajenim protokolima za targetiranje kancera - sarkoma, tumora kože i karcinoma dojke, prostate, jajnika, pluća, želuca i kože.Temperatura tkiva raka se prilično povećava infracrvenom toplotnom energijom - otprilike na od 107 do 113 stepeni - da bi se oslabile maligne ćelije.

Istorija termoterapije:

Originalno pojam termoterapija je kombinacija dve grčke reči: hiper (porast) i terme (toplina), a odnosi se na povećanje telesne temperature ili određenog tkiva kako bi se postigao precizan terapeutski učinak.

Terapija toplotom u antičkom periodu.

Korištenje visoke temperature kao načina lečenja različitih bolesti, bilo je uobičajeno u različitim kulturama još od antičkih vremena. Prvenstveno toplota ima sakralno značenje i povezana je sa isceljujućom snagom Sunca.Stoga je korištena za terapiju lokalno obolelih delova ljudskog tela ili celog organizma. U tu svrhu korištene su tople vode i pesak (blatne kupke) iz prirodnih termalnih izvora i vrućeg vazduha i pare koje se nalaze u vulkanskim pećinama.

Prva poznata upotreba toplotne terapije vezuje se za egipatskog proroka po imenu Imhotep (2655 – 2600 p.n.e.). Papirus Edvina Smita iz oko 1700. god.p.n.e, koji je verovatno kopija hiljadu godina starog teksta, pominje da su drevni Egipćani koristili tzv. "Vatrenu bušilicu" (vruće lopatice i štapiće) za lečenje rak dojke. Ovi protokoli su uključivali spaljivanje kancerogenih stanica i nisu imali nikakve veze s povišenom temperaturom tela. Važno je napomenuti da su lokalna i sistemska termoterapijska metoda takođe bile vrlo popularne i u drevnoj Kini i Indiji.

U staroj Grčkoj i Rimu mnogi lekari su mislili da će im poznavanje tehnike kontrolisanja temperature ljudskog tela omogućiti da izleče sve bolesti, uključujući i rak, čija je patologija bila dobro poznata i opisana u to doba.Na primer, grčki filozof Parmenides (živeo oko 540. - oko 470. g.p.n.e) je bio duboko uveren u efikasnost termoterapije, što se ogleda u njegovim rečima: "Dajte mi snage da proizvedem groznicu i izlečiću sve bolesti".

Taj stav je delio i Hipokrat (460.-370. g.p.n.e.), grčki filozof i naučnik koji se smatra "ocem medicine". Tvrdio je da je bolest neizlečiva ako se ne može izlečiti pomoću toplote.Osim toga, Hipokrat je uspešno koristio toplotu za dijagnostikovanje tumora dojke. Njegova medicinska praksa je bila utemeljena na filozofiji antičke Grčke koja je vatru pripisivala najvišem nivou inteligencije i slobode.Termoterapija je bila preporučivana nakon neuspelih ispitivanja invazivnim metodama i kada poznati lekovi i druge metode nisu pomagali. To uverenje dobro ilustruju Hipokratove reči: "Što lekovi ne izleče, koplje će; šta koplje ne leči, požar će".

Verovanje o lekovitom učinku povišene temperature takođe je delio i Celzus (oko 25 p.n.e. - 45 n.e.), rimski autor prve sistematske rasprave o medicini "De Medicina"  kao i Rufus Efesus, grčki lekar koji je živeo na prelazu iz 1. u 2. vek. Celzus je opisao vruće kupke kao sredstvo u lečenju različitih bolesti.

U 19. veku nemački lekari su posmatrali regresiju sarkoma kod pacijenata koji su zbog zaraznih bolesti imali dugotrajne visoke temperature.U Njujorku-u William Coley, poznati onkolog u to vreme, koristio je imunoterapijske toksine  koje je proizvela nemačka farmaceutska kompanija, poznate kao Coleyjevi toksini, kako bi izazvao povišenu temperaturu (hipertermiju), a u mnogim zabeleženim slučajevima uspešno su napadali i mnoge vrste raka, od 1893. do 1963 godine. Tako je ponovno pokazao ono što se već vekovima znalo, da se povišena telesna temperatura u trajanju od 30 minuta do nekoliko sati, može koristiti kao terapija za rak i druge bolesti.Treba napomenuti da je iz raznih razloga, uključujući i razvoj zračenja i hemoterapije u tom trenutku, konvencionalni medicinski establishment bio izuzetno kritičan i žestok protivnik ovog metoda.
-  Izvor: William Coley Review, Post Graduate Medical Journal: pmj.bmj.com/content/79/938/672.full
Tokom 60-ih godina 20.veka, neki istraživači potvrdili su da su ćelije raka osetljivije na toplotu od zdravih ćelija. U SAD-u hegemonija tri službena modaliteta - hirurgije, zračenje i hemoterapija - trajala je do 70-ih, kada je termoterapija skinuta sa crne liste ACS (Unproven Therapies List-lista nepotvrđenih terapija).Krajem sedamdesetih i početkom 80-ih nekoliko tretmana pokazalo je da termoterapija u kombinaciji sa zračenjem ima superiornije rezultate ako se uporedi  sa terapijom samo zračenjem.
- Izvor: AGH University of Science and Technology.

Od 3000 godine p.n.e. until do danas - Essential Facts on the History of Hyperthermia pdf(Osnovne činjenice o istoriji termoterapije)

Japan, Kina i Nemačka:
Japanski i kineski istraživači su tokom proteklih 30 godina sproveli opsežna istraživanja na polju infracrvenog zračenja. Istraživanje termoterapije u Japanu započela je Hyperthermia Study Group 1978. godine. 1984 godine osnovano je japansko Društvo za termoterapijsku onkologiju (JSHO).
"U poređenju sa drugim dražavama, Japan ima najveći broj medicinske opreme za termoterapiju, a većina lekara je upućena i uključena u ovu vrstu terapije.Glavni razlozi za napredno stanje istraživanja termoterapije u Japanu uključuju razvoj izvrsne opreme za grejanje, visoku stručnost članstva JSHO-a, pomoć od strane japanske vlade i uključeno osiguranje za ovaj oblik terapije. "- PubMed 8876910
Nemački lekari i termoterapijski onkolozi preporučuju i koriste termoterapiju celog tela već više od 70 godina na boljim klinikama koje sada već privlače pacijente i poznate osobe (Farrah Fawcett je dokumentovala svoje vlastito putovanje) iz celog sveta.
Prednosti termoterapije su brojne i impresivne.Istraživanja iz Švedske, Finske, Japana, Kine i Nemačke navode brojna stanja koja se mogu uspešno izlečiti.Ovaj spisak uključuje, ali nije ograničen na: artritis, akne, rak, povrede mekih tkiva, menstrualnu bol, ekcem, gornje respiratorne infekcije, zaceljivanje rana, slomljene kosti, Bellovu paralizu, neurodermatitis, GI probleme, kardiovaskularne bolesti, hipertenziju i poremećaje uha, nosa i grla, poput upaljenog grla, hronične upale srednjeg uha i infekcije.
Danas- Termoterapija celog tela stalno se istražuje i osavremenjava, dok se koristi u celom svetu u borbi protiv raka, a posebno od strane termoterapijskih onkoloških zavoda i klinika u Nemačkoj. Objavljeni podaci širom sveta pokazali su izvanredne rezultate i menjaju živote.
SAD- i dalje zaostaje u upotrebi ove metode, smatrajući je eksperimentalnom metodom i pretnjom visoko profitabilnim i konvencionalnim protokolima propisanih koktela sintetičkih droga, zajedno sachemotherapy and radiation(hemoterapijom i zračenjem).
Globalni uspeh u upotrebi hipertermije protiv kancerogenih tumora je vrlo impresivan:
Klinika St. Georg u Nemačkoj – (www.klinik-st-georg.de/e/therapies/hyperthermia/index.html)- koristi termoterapijsku onkologiju za povećanje propusnosti i receptivnosti tumorskih ćelija na hemoterapiju.Termoterapija je vrlo suptilan ali ipak vrlo efikasan protokol i jedna je od osnovnih elemenata koncepta integrisanog lečenja raka na klinici St. Georg. Tokom termoterapije tkivo se greje pomoću različitih tehnika.
To rezultira time da:
-ćelije raka bivaju oštećene i oslabljene.
-vlastiti imunološki obrambeni mehanizmi tela se ojačavaju.
Termoterapija se primjenjuje sama, ili po preporuci onkologa sa zapada koji je koriste u kombinaciji s zračenjem ili hemoterapijom.Termoterapija se takođe uspešno koristi u naknadnoj nezi kod sekundarne prevencije raka. Termoterapija može pozitivno uticati na metastaze i tumore koji su neoperabilni ili otporni na druge protokole.
2) Nekoliko privatnih klinika u Nemačkoj nudi toplotnu terapiju u borbi protiv raka, uključujući i termoterapijski centar u Hanoveru gde je napisano sledeće:
»Tokom termoterapije celog tela, celo telo - osim glave - je pregrejano. U našoj praksi upotrebljavamo infracrvene lampe sa vodenim filterom i visokom atmosferskom vlagom kako bi se stvorila toplina. Telo dostiže temperature između 39,5C i 40,5C.
Naši pacijenti prolaze proces termoterapije celog tela u posebno korisnom, integrisanom i isceliteljskom okruženju. Nakon pripreme od otprilike pola sata, započinje stvarna terapija povišenom temperaturom, koja traje oko dva i po sata.Pacijenti dobijaju sveobuhvatnu negu, praćenjem njihovih telesnih funkcija tokom celog postupka. Ajurvedskih čajevi za jačanje i očvršćujući, prirodni napici dostupni su sve vreme. Lagana rasveta, opuštajuća muzika i nežne boje u novim sobama za vežbanje imaju umirujući učinak na um i telo.
Nakon faze lečenja, pacijenti uživaju u odmoru u ovom okruženju, tokom koga njihova temperatura pada. Oni dobijaju kiseonik za stabilizaciju i mogu se oporaviti kroz meditaciju.Stručna ekipa brine za dobro stanje pacijenta tokom celog postupka - i nakon toga, budući da se pruža telefonska podrška za sve pitanja vezana za termoterapiju.
Iz našeg iskustva možemo reći da je termoterapija celog tela naročito efikasna kod neoperabilnih tumora i metastaza, kao i kod tumora koji se često ponavljaju. Međutim, takođe se koristi i kod pojave ograničenih tumora. Uspešno smo koristili termoterapiju celog tela u našoj praksi lečenja karcinomima dojke, sarkoma, tumora kože, melanoma, metastaza na kostima, kao i karcinoma pluća, želuca, pankreasa, žučne kese i bubrega. "
3) Rak prostate - U maju 2000. nemački istraživač  je izvestio da je kod 440 pacijenata korišćena "eksperimentalna tehnika" pomoću "sonde umetnute u rektum, tako da se ćelije raka u obližnjoj prostatnoj žlezdi mogu zagrejati i ubiti ultrazvukom".
U izveštaju se navodi: "Nedavna studija  je pokazala da gotovo 80% od 440 muškaraca koji su lečeni imalo rezultate testa praćenja raka ili biopsije bez ponovnih naznaka bolesti, a gotovo svi su imali "čistu" biopsiju nakon drugog tretmana visokog intenziteta ultrazvuka, ili HIFU-a."- Izvor: www.webmd.com/prostate-cancer/news/20000505/prostate-tumors-ultrasound?page=2
4) Termoterapijska onkologija u Evropi - Već gotovo trideset godina, onkolozi u Evropi okupljaju se kako bi razgovarali o korištenju termoterapije u lečenju raka, i kako se zapravo ona sprovodi. Dve najznačajnije grupe su: Međunarodno kliničko udruženje za termoterapija i Evropsko udruženje za termoterapijsku onkologiju (ESHO).
O ESHO-u:
"Cilj Evropskog društva za termoterapijsku onkologiju (ESHO) je promovisanje u javne svrhe za javno dobro, temeljna i primijenjena istraživanja u fizici, inženjerstvu, biološkoj i kliničkoj nauci, a sve u vezi upotrebe termoterapije u terapiji raka.

Štaviše, društvo želi da olakša integraciju i razmenu informacija između različitih disciplina u proučavanju bioloških učinaka toplote u lečenju raka na ovaj način ili u kombinaciji s drugim načinima lečenja raka.

Evropsko društvo za termoterapijsku onkologiju osnovano je 1987. godine u Engleskoj. Godine 1992. registrovano sedište Društva prebačeno je u Holandiju.

Članovi odbora: G.C. van Rhoon (Holandija), M.R. Horsman (Danska), GJ. van Tienhoven (Holandija), O.J. Ott (Nemačka), T.L.M. ten Hagen (Holandija), V. Kouloulias (Grčka), S. Dall'Oglio (Italija), L.H. Lindner (Nemačka), M. Persson (Švedska)." - www.esho.info
Deo iz poziva ESHO-a na 28. godišnji sastanak u Minhen, Nemačka, 2013:
"U poslednjih  nekoliko godina, područje kliničke termoterapije postaje sve dinamičnije. Rezultati studija faze II i III kao i nova otkrića u temeljnim istraživanjima, čvrsto su postavili termoterapiju kao opcioni protokol u kombinaciji s standardnim režimima na području onkologije. "- Konferencija održana na Großhadern klinici Ludwig Maximilians Univerziteta u Minhenu ged se termoterapija koristi 1986 godine.

Međunarodni žurnal za termoterapiju - od 1985 do danas. Trenutno je to najvažniji časopis posvećen termoterapijskoj onkologiji.
5) Termoterapijski žurnal.
Međunarodni žurnal za termoterapiju je službeni časopis Društva za toplotnu medicinu, Evropskog društva za termoterapijsku onkologiju i japanskog društva za termalnu medicinu.
6) Onkotermija, razvijena u Nemačkoj, proizlazi iz termoterapije. Onkotermija je mađarski izum iz 1988. godine, povezan s bioelektričnim idejama za otkrivanje vitamina C, mađarskog nobelovca Alberta Szentgyorgyija. Nemački, mađarski i japanski naučnici i inženjeri udružili su se da sprovedu istraživanje i razvoj, kao i distribuciju ove metode širom sveta.Poznati kao Onkoterm Grupa,održavaju međunarodne simpozijume u Evropi i imaju mnogobrojne publikacije dostupne za lična istraživanja.
Klinička ispitivanja toplotne terapije:

"U ispitivanjima objavljenim u časopisu Žurnal kliničke onkologije u maju 2005., Theodore De Weese, radiološki onkolog na Univerzitetu Johns Hopkins, pokazao je da toplotna terapija može pojačati efekat zračenja.Naučnici su regrutovali 109 bolesnika oblelih od raka sa površinskim tumorima, poput onih na koži glave, vrata ili dojke. Polovina pacijenata je imala samo zračenje, a druga polovina je imala zračenje plus lečenje pomoću termoterapije dva puta nedeljno.
Posle nekoliko meseci, istraživači su otkrili da oko dve trećine pacijenata u grupi lečenoj termoterapijom nije pokazalo zaostale znake svog raka. Nasuprot tome, samo 42 posto bolesnika koji su imali samo zračenje je tako reagovalo. "- www.sciencenews.org/articles/20061014/bob10.asp

PubMed sadrži brojne medicinske citate o termoterapiji iz celog sveta. Ovo je samo jedan od njih koji potiče iz Holandije još iz 2002. godine:

Zagrevanje pacijenta: metoda lečenja koja obečava?
Medicinski centar Erasmus-Centar za rak Daniel den Hoed, Odeljenje za  zračenje i onkologiju, jedinica za termoterapiju, Roterdam, Holandija, [email protected]
Apstrakt
Postoji jasan razlog za korišćenje termoterapije u lečenju raka. Terapija na temperaturi između 40 i 44 stepena Celzijusa je citotoksična za ćelije u okruženju sa niskim pO(2) i niskim pH, uslovima specifičnim za tumorsko tkivo, zbog nedovoljne perfuzije krvi. U takvim uslovima zračenje nije preterano efikasno, a sistematski primenjeni citotoksični agensi, će stići do tih delova u manjoj koncentraciji nego kod dobro prokrvljenih delova. Stoga, termoterapija kao dodatak zračenju ili hemoterapiji će u lečenju znatno poboljšati njegov efekat. Onda, efekti radioterapije i mnogih lekova se pojačavaju na povišenoj temperaturi. Termoterapija može biti primenjena pomoću nekoliko metoda: lokalna termoterapija pomoću eksternih ili internih izvora energije, regionalna termoterapija prokrvljavanjem organa ili udova, ili irigacijom telesnih šupljina, i termoterapija celog tela. Upotreba same termoterapije je rezultirala  ukupnim odgovorom u visini od 13%. Klinička vrednost termoterapije kao dodatka drugim medicinskim tretmanima je prikazana u pojedinim studijama. Značajno poboljšanje kliničke slike se javilo kod: tumora glave i vrata, dojke, mozga, mokraćne bešike, materice, pluća jednjaka, stidnice i vagine, kao i kod melanoma. Termoterapija kao dodatna terapija je omogućila da pacijenti bolje reaguju, pomogla je da se tumori bolje prate, pružila bolje palijativne efekte i povisila stopu preživljavanja. Može se raći da kada se kombinuje sa radioterapijom stopa toksičnosti se ne povećava. Da li će se toksičnost hemoterapije povećati zavisi od redosleda primene, kao i od toga koja se tkiva zagrevaju. Toksičnost izazvana termoterapijom se ne može uvek izbeći, ali je obično u granicama. Nedavna istraživanja uključuju poboljšavanje tehnika zagrevanja i termoterapije, razvoj planiranog modela metoda termoterapije, istraživanje proteina toplotnog šoka, i efekat na anti-kancerogene imune odgovore, lekova koji leče tumore, proćišćavanje koštane srži, kombinovanje sa lekovima za određivanje vaskulature tumora, i ulogu termoterapije u genskoj terapiji. Klinički rezultati postignuti do danas potvrđuju očekivanja koja su pokazale eksperimentalne studije. Ova otkrića opravdavaju upotrebu termoterapije kao dela standardnog lečenja raka, čija je efikasnost dokazana i iniciraju nova istraživanja kod drugih vrsta tumora. Izvesno je da je termoterapija pristup lečenju koji pruža nadu i zaslužuje više pažnje nego što je imala do sada.
Termoterapija u Americi
Američko udruženje za borbu protiv raka, Stanford, Nacionalni institut za kancer:
Ako istražujete termoterapijsku onkologiju na internetu, imaćete sve više informacija na raspolaganju. Američka medicina konačno se osvrnula na ovaj drevni protokol za lečenje i koristi ga uz hemoterapiju i zračenje.Dok njihovi izabrani postupci mogu izgledati grubi, uzrokovati prateće pojave, i uz to su skupi i u eksperimentalnoj fazi, upotreba termoterapije u SAD-u sada je u žiži interesovanja, pa čak i Američko društvo za rak raspravlja o termoterapiji i objavljuje članake vezane za nju na svojoj web stranici: www.cancer.org/search/index?QueryText=hyperthermia&Page=1
Postoje različite metode za stvaranje povišene temperture, a mnoge od njih su grube:
a) Tanke, grejane žičane sonde, šuplje cevi napunjene toplom vodom ili ugrađene mikrotalasne antene i radiofrekvencijske elektrode.
b) Magneti i uređaji koji proizvode visoku energiju smešteni su iznad područja koja se zagreva.
c) Nešto pacijentove krvi se uklanja, greje, a zatim se ubacuje u područje koje se zagreva. Ovaj proces je poznat kao perfuzija.
d) Topli vosak.

Izvor: Stanford Cancer Institute, USA.
Američko udruženje za borbu protiv raka:
Druge metode termoterapije uključuju: "Grejanje celog tela se proučava kao metoda da hemoterapija bude efikasnija u lečenju raka koji se širi. To se može postići pomoću pokrivača od tople vode, induktivnih kalema (poput onih u električnim pokrivačima) ili toplotnih komora (sličnih velikim inkubatorima). "- www.cancer.org
Uprava za hranu i lekoveje odobrila mikrotalasnu termoterapiju napravljenu u Juti, SAD (BSD 500 i BSD 2000), da se specifično koristi  za lečenje raka, pod uslovom da se mora koristiti zajedno sa zračenjem ili hemoterapijom.
Vebsajt Nacionalnog instituta za rak (NCI), navodi sledeće:
1) Termoterapija je vrsta lečenja raka u kom je telesno tkivo izloženo visokim temperaturama (do 113 ° F) radi oštećenja i ubijanja ćelija raka.
2) Termoterapija se gotovo uvek koristi s drugim oblicima terapija za lečenje raka, kao što su terapija zračenjem i hemoterapija.
3) Trenutno se istražuju nekoliko metoda termoterapije, uključujući lokalnu, regionalnu i termoterapiju celog tela.
4) Mnoga klinička ispitivanja (istraživanja) sprovode se kako bi se ocenila efikasnost termoterapije.
NCI nastavlja sa objašnjavanjem različitih metoda termoterapije pomoću instrumenata poput sondi, igala, termičkih komora ili pokrivača od tople vode. NCI je glavna agencija u SAD-a za istraživanje raka.
Pročitajte NCI-oveFACT SHEET.(letke sa činjenicama) o termoterapiji
Termoterapija, iako antički zdravstveni protokol, danas se smatra revolucionarnom tehnologijom, koja menja lice konvencionalnih zapadnjačkih modaliteta.
Japanska i nemačka termalna terapija infracrvenim zracimasada dostupna svima na svetu.

Jedinice za terapiju sa infracrvenim zracima dostupne su širom Azije, Pacifika, Evrope i Severne Amerike u obliku svetiljki ili sauna. Tradicionalne saune još uvek stvaraju 'vlažnu' toplotu, ali imaju ugrađene i infracrvene keramičke ploče ili metalne šipke, dok nekoliko njih koristi drago kamenje kao što je ametist ili žad, a japanska kupola upotrebljava čistu infracrvenu 'suvu' toplotu generisanu kristalim, silikonskim parčićima.
Toplota infracrvenih zraka ne prži telo (kao uobičajena toplota) i ne uzrokuje nikakve poznate prateće pojave kada se koristi sama.Infracrveni zraci meri se u mikronima, a najkorisniji su između 7 i 11 mikrona.
Termoterapija je integrativni terapija sa drugim alternativama i uobičajenim postupcima i protokolima. Posavetujte se sa profesionalnim medicinskim stručnjakom za smernice.

 

 

Vlasnik i urednik internet strane www.cansave.org. kao i pravno odgovorno lice za sadržaj internet strane www. cansave.org je međunarodno društvo LIORA - Novi Sad. Udruženje LIORA - Novi Sad se ne bavi prodajom. Ne prodaje niti  reklamira proizvode. Bavi se isključivo informisanjem obolelih osoba i nudi im pomoć u tom smislu.