Bioresonančna terapija in diagnostika

{caption}

bioresonancni aparatKAJ JE BIORESONANCA?   Bioresonanca sodi med metode, ki temeljijo na izkušnjah, naravnih in fizikalnih zakonih ter spoznanjih kvantne fizike in biofizike. S pomočjo bioresonance se organizem ponovno uči tistih procesov, ki so mu znani že od prej – v zdravem stanju - in katerih se mora le ponovno spomniti, da bi lahko ponovno vzpostavil harmonijo. Resonanca je v bistvu harmoničnost, bioresonanca pa je harmoničnost v bioloških sistemih, kot je človek. Kvantna fizika je dokazala, da ima vsaka snov, in tako tudi vsaka celica v telesu, elektromagnetno sevanje in določeno valovno dolžino oz. frekvenco s povsem lastno značilnostjo. Celice v telesu med seboj komunicirajo oz. si preko določenih frekvenc izmenjujejo informacije. V zdravem telesu omenjena izmenjava deluje brez napak, ko pa obremenilne okoliščine načnejo to komunikacijo, posledično pride do organskih sprememb oz. bolezni. Cilj bioresonance je odkriti vzroke, ki povzročajo motnje v organizmu, in jih vrniti v ravnovesje, potrebno za ozdravitev. Naš organizem vsakodnevno ločuje informacije od vplivov, katerim je izpostavljen, in se mora odločiti, katere so ugodne in katere škodljive. Vse, kar nas obkroža, bodisi da deluje od zunaj bodisi da se vnaša v organizem, prenaša določene informacije in vpliva na harmonijo organizma. Na osnovi teh dejstev so razvili naprave za bioresonančno diagnostiko in terapijo, ki nevtralizirajo organizmu škodljive snovi in neugodne vplive, ugodno vplivajo na zdravje, spravijo organizem v harmonijo in pomagajo njegovim presnovnim procesom. Načelo bioresonance preprosto igra vlogo »najditelja« in »popravljavca« frekvenčnih področij v telesu.  

POTEK BIORESONANČNE TERAPIJEcentar mala

1. pregled

Med bioresonančnim pregledom pacient udobno sedi ali leži, preko prevodnih elektrod na rokah in/ali nogah se lastne informacije telesa prek različnih filtrov usmerijo v bioresonančno napravo, kjer se prek impulznih ojačevalnikov in filtrirnih postopkov izvede diagnostika. Bioresonančna naprava frekvence odčita, izmeri in primerja z normalnimi vrednostmi ter se na ta način oceni trenutno stanje organizma.  

2. terapija

Na podlagi pregleda in odčitanih informacij/frekvenc, bioresonančni terapevt ve, kaj organizem obremenjuje oziroma odkrije vzrok. Nato se modificirane lastne informacije telesa usmerijo preko bioresonančne naprave, bodisi skozi separator ali pa se v invertirani obliki vračajo nazaj v telo pacienta. Cilj tera­pije je, da izni­čimo nihajne vplive, ki pov­zro­čajo bole­zni in s tem telesu pomagamo vzpostaviti samoz­dra­vilne moči. Terapevt s tem znatno prispeva k individualnemu, nežnemu zdravljenju pacienta. Tako pomagamo organizmu, da s pomočjo bioresonance in lastnih moči spet vzpostavi ravnovesje v organizmu.   Svetujemo vam, da si pogledate internetno stran združenja bio-resonančnih terapevtov Slovenije: www.bioresonancni-terapevti.si   ter stran proizvajalca bio-resonančnih aparatov Trikombin: http://trikombin.com/en/    

 

 

 

 

Lastnik in urednik spletne strani www.cansave.org ter odgovorna pravna oseba za vsebine spletne strani www.cansave.org je mednarodno društvo LIORA - Novi Sad. Društvo LIORA - Novi Sad se ne ukvarja z prodajo. Ne prodaja niti reklamira ničesar. Ukvarja se izključno samo z informiranjem obolelih in nudi pomoč obolelim.