ODPRAVLJANJE MENTALNO - ČUSTVENIH IN ENERGETSKIH BLOKAD

{caption}

SPOPADANJE Z RAKOM NA MISELNEM, ČUSTVENEM IN ENERGETSKEM NIVOJU - ČIŠČENJE UJETIH NEKANALIZIRANIH ČUSTEV in NAPAČNIH MISELNIH VZORCEV

  V polovici primerov je rak (mutacija celice) nastal kot posledica znižanja nivoja energije oziroma pretoka energije v naših energetskih kanalih (meridijanih), organih in celicah. Zdrava celica ima energetski naboj med 70mV in 120mV ter frekvernco pribl. 2,5 GHz in je odprta - prehodna. Bolna celica ima naboj pod 70 mV, rakasta pa pribl. pod 50mV in je precej bolj zaprta od zdrave celice.

 

  Kako pride do tega?

V polovici primerov je rak nastal kot posledica nekanaliziranih ujetih čustev. To se je zgodilo pred nastankom raka, vzrok pa lahko sega do zgodnjega otroštva. Vsako čustvo - emocija ima svojo naravno pot, od nastanka na miselnem nivoju do manifstacije na energetskem nivoju. Čustvo ponavadi biva kratko v našem energetskem telesu, nato se kanalizira - zapusti energetsko telo. Temu se reče kanaliziranje čustev - emocij. Problem nastane, ko naša zavest ali podzavest (ki je višje od energetskega telesa - vibrira višje) v trenutku doživljanja bolečih čustev, blokira naš naravni pretok energije. To se zgodi iz "iluzornega strahu" (da se nam ne bo kaj zgodilo). Takrat čustev ne moremo doživeti, izživeti in ne morejo ven iz nas, da bi se kanalizirala. Ujeta - blokirana čustva s časom naredijo blokado energije na meridijanu (zastoj energije), kar posledično ustvari bolezen na celičnem nivoju. Tiste celice, ki so pod vplivom primanjkljaja energije, nimajo več dovolj energije (so pod 50 mV), ki jo potrebujejo, in mutirajo v rakaste celice. Večja kot sta mentalna in čustvena blokada ter prikrit ( - potisnjen) pritisk znotraj osebe, rak hitreje raste. Kdor uspe odblokirati in kanalizirati ujeta čustva in napačne miselne vzorce iz preteklosti, bo sprostil pretok energije na mestu, kjer se rak nahaja. Posledično temu, se bo energija uravnovesila in obrnila proces v nasprotni smeri. Mutirane celice ne bodo imele več vzroka, ki jih je vzdrževal v tej obliki. Ali bodo odmrle ali pa se bodo spremenile nazaj v zdrave celice.

 

Mi sami smo odgovorni za to, da blokiramo čustva in energijo v nas. Vedno. Bodisi, da smo mislili, čutili ali delali nekaj narobe zavestno - namerno, podzavestno - nenamerno, ali česar nismo naredili, kar bi morali, je vseeno, ker je posledica vseh treh možnosti enaka: padec energije v energetskih kanalih - meridijanih, organih in celicah. Naše napačne misli, čustva in dejanja vplivajo na naše razpoloženje in pretok energije skozi nas. Na primer: če smo veseli, srečni, zaljubljeni, cvetimo, sijemo od energije. Če smo prestrašeni, prizadeti, žalostni, razočarani, potrti, nezadovoljni, jezni, smo prazni, negativni, se v naši bližini skoraj čuti neprijeten občutek. Če se to dogaja pogosto, lahko rečemo, da je vzrok kroničen oziroma da so nastale nekanalizirane ujete emocije - čustva.

 

 

  forest-396025_1920SUNGAZING

Metoda, ki jo učimo in prakticiramo v terapiji D9 je SUNGAZING. To je tehnika gledanja v sonce, ob sončnem vzhodu in ob sončnem zahodu. Začne se z gledanjem v sonce po 10 sekund. Vsak naslednji sončen dan se poveča čas gledanja za 10 sekund. Tako 9 mesecev. Ko pridete do 100. dne boste gledali v sonce dobrih 16 minut. Po 9 mesecih pa 45 minut. To je zgornja meja gledanja v sonce. Zelo priporočeno je da ste med gledanjem bosi in stojite na zemlji, 45 minut vsak dan. Hoja bosih nog po zemlji je obvezna, če je le mogoče.

S to tehniko se naše energetsko in fizično telo polni z celotnim spektrom Vesoljne energije. Po 100 dneh se aktivira hipotalamusni trakt in žleze: epifiza, hipofiza, hipotalamus, talamus in amigdal. Možgani postanejo bolj aktivni od energije, ki jo dobivajo od sonca.

Po 100. dnevu telo nakopiči v sebi dovolj energije da začne z odpravljanjem bolezni v telesu. Po 9. mesecu je v telesu dovolj enrgije, da lahko izvajate sungazing le enkrat tedensko, bosi pa lahko hodite vsak dan.

 

Poglejte si oddajo in modrosti Taoističnega modreca:

http://4d.rtvslo.si/arhiv/zvezdana/174375127  

DR. PSIH. BENO ARNEJČIČ27 Beno Arnejčič, doktor psihologije, praktik in mojster nevroligvističnega programiranja (NLP) in hipnoterapevt po metodi M. Ericsona in Creative Focus. Vse diplome imajo mednarodno veljavnost.

Sem vaš notranji sopotnik in svetovalec na vaši poti notranjih sprememb. Učinkovito pomagam deblokirati, usmeriti in preoblikovati vaša čustvena stanja, omejujoča prepričanja in ostale psihične težave. Imam izkušnje pri delu z obolelimi osebami za rakom zlasti v sodelovanju v centru CanSAVE. Pri tem sem uspešen z naprednimi tehnikami dihanja in delu s čustvenimi stanji.
Po poklicu sem visokošolski učitelj, z občutkom, da prisluhnem in uresničim vaše hrepenenje in želje po znanju in spremembah usmerjam v vaš hoteni cilj. Zaposlen sem na Pedagoški fakulteti v Kopru, predavatelj družboslovnih in psiholoških predmetov. Profesor z izkušnjami v delu v vojski in v šolstvu. Človek, ki prisluhne drugemu in sprejema različnosti ob zavedanju, da je vsak od nas posebna in enkratna osebnost. Športnik, maratonec, tekač in veteranski atlet. Razvijam pristen človeški in sočuten odnos do obolele osebe. Metodo NLP prepletam s prakso in poznavanjem metod energijske kundalini joge (sistem, ki se ukvarja z odpiranjem energetskih centrov v telesu- bioplazmična energija).
 
Več o meni lahko preberete na spletni strani
in na
in na facebooku:

 

 

 

20 Sources of Pain In The Body That are DIRECTLY Linked to Each Specific Emotional State!


There is plenty of misunderstanding about what emotions really are. I would suggest you see it like this: Emotion is Energy in Motion.
Your actions, decisions, what matters to you, who matters to you, is all a part of that system which determines what you’ll feel in a certain instance. That’s the structure of your spirit.
The way your spirit is built determines the type of emotions you’ll feel, therefore, the way your energy will move.
Pain, on the other hand, is a blocked flow of energy.
In order to heal some pain we need to understand the real cause behind it.
A lot of times, if we feel certain emotions for a longer period, they can manifest as a physical pain.


Tracing back the blocked flow of energy we can “translate” the emotion that might have caused it. And once we know this we can focus on healing the 2 sides of the coin, both our body and our spirit.
However, not all emotions that are negative are, in fact, the ones we see as negative. Sometimes an excess of a so called positive emotion can lead to a problem with certain organs.
There is an ancient wisdom saying that the balance is the key to everything. Mastering your spirit to feel both positive and negative emotions, without excess of one or the other is the right decision here, because the real problems happen when we try to run away from a certain type of emotion.


Here is a guide to help you link the types of pain with emotions and spiritual problems they may be a result of:


1. The pain in the muscles
Represents a challenging ability to move in our lives. How flexible are we being with our experiences at work, home or within ourselves. Go with the flow.
 
2. The pain in the head
(Headaches) Limit decision making. Migraines occur when we know the decision to make and we do not take it. Make sure to take time each day to relax. Do something that will relieve that tension.
 
3. Pain in the neck
Is an indication that you may be having trouble with forgiveness of others, or even yourself. If you’re feeling neck pain, consider the things you love about yourself and others. Consciously work toward forgiveness.
 
4. Pain in the gums
Is related to decisions you do not take or that you do not stand. Be clear in your goals and go for it!
 
5. Pain in the shoulder

May indicate that you’re carrying a real emotional burden. That’s where the saying “shouldering a problem” comes from. Focus in on some proactive problem solving and distributing some of that burden to other people in your life.
 
6. The stomach pain
Occurs when you have not digested, figuratively, something negative. The feeling of not being respected hole causes a sensation in the stomach, and a grief.
 
7. Pain in the upper back
Indicates that you lack emotional support. You might feel unloved. If you are single, it might be time to meet someone.
 
8. Pain in the lower
Back might mean you’re worrying too much about money or you’re lacking in emotional support. It may be a good time to ask for an overdue raise or consider a financial planner to help you utilize money a little bit better.


9. Pain In Your Sacrum and Tail Bone
You may be sitting on an issue that needs to be addressed. Get to the bottom of it and you will see resolution.


 10. Pain in the elbow
Has a lot to do with the resistance to change in your life. If your arms are stiff, it can mean that you are too steep to things in your report. It is perhaps time to dare to move things or at least, to let you go!


 11. Pain in the arms
You’re carrying something or someone as an emotional burden. It may be time to ask yourself why do you keep carrying it?
 
12. Pain in the hands

The hands symbolize the link to others, does not connect. If you feel pain in the hand, it may mean that you do not stretch enough out to others. Try to make new friends, restore the connection!
 
13. Pain in the hips
If you’ve been afraid of moving, that may manifest as a pain in the hips. Sore hips could be a sign that you’re too resistant to changes and moves. It may also show a caution toward making decisions. If you’re thinking on some big ideas, it’s time to make a decision. General pain in the hips relates to support. When they slip out, it generally relates to an imbalance in how you are relating to life. Feeling the lack of love and support.
 
14. Pain in the joints generally
Like muscles, pain in the joints are flexible. Be open to new ways of thinking, lessons and life experiences.
 
15. The knee pain
The knee, which can mean “I us” symbolizes our relationship to another subject, balanced or aggressive. The knee trouble indicates a difficulty to fold, to accept things as they are. The voltage can be linked to the OUTSIDE worldlaughing as yourself. The inside of the knee refers to the community, work, friends; the outside of the knee is linked to personal problems. Remember: you are a human, a mere mortal. Do not allow your ego to dominate your life. Volunteering can be beneficial.
 
16. The dental pain
Expresses the fact that you do not like your situation. At constant rehashing this disgust, this affects your emotions in everyday life. Remember that experience pass more quickly when you focus on the positive aspects.
 
17. Pain in the ankles

shows that you do not grant you the right to pleasure. It is perhaps time to become more forgiving towards yourself. Try spicing up your love life.
 
18. Pain causing fatigue
Boredom, resistance, and denying what it takes to move forward, “What’s next?” Open yourself to that little voice which speaks very softly and nudges you towards a new experience.
 
19. The foot pain

When you are depressed, you may feel some pain in the feet. Too much negativity can occur under your feet. Enjoy the small pleasures of life. Adopt a pet or find a new hobby, a new passion. Seek joy.
 
20. An unexplained pain in various body parts

The cellular structure of the body is constantly renewed and during this process, is purged of negative energies. The immune system and all systems in the body are found in weakened. So while the body may appear to be in a state of illness, it is more or less in a state of clearing. Know that it will pass!
 
Source: http://www.naturalhealingmagazine.com;